dimecres, 27 de maig de 2015

Renovació de la quota de socis

Es comunica a tots els socis i sòcies que de l'1 al 30 de juny es pot fer l'ingrés de la quota corresponent a 2015. L'import es manté en 20 €.

El número de compte de La Caixa és: ES80 2100 6046 32 0100051857.
MOLT IMPORTANT: Recordeu posar el vostre nom i cognoms en l'ingrés o transferència per tal que puguem relacionar el pagament.

També ho podeu portar en efectiu en les pròximes reunions.

En cas de no constar com a pagada la quota a data 01 de juliol es considerarà al soci donat de baixa.

Per qualsevol qüestió contacteu amb nosaltres.